Kambiyo Hizmetleri

Kambiyo Hizmetleri

WINLOG , Türk firmalarının gelişen dünya pazarlarında başarılı, etkin ve verimli faaliyet göstermelerine destek vermek amacıyla dış ticaretin Eğitim, Danışmanlık, Gümrükleme ve Lojistik Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermekte, deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmetlerimizde firmalarımızın uluslararası pazarlarda etkin ve verimli politikalar üretip başarılı olmalarına yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerini yurtdışı pazarlarda pazarlamak isteyen firmalara Pazar araştırmaları yapıyor, bulunan müşterilerle tüm ihracat sürecini gerçekleştiriyoruz. Yurtdışı pazarlardan ürün tedarik etmek isteyen firmalarımız için en uygun üreticileri araştırıyor ve sağlanan anlaşma neticesinde tüm ithalat sürecini gerçekleştirerek firmalara anahtar teslimi çözümler sunuyoruz. Ayrıca firmalarımızın devletin sağlamış olduğu desteklerden faydalanmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.İHRACAT DANIŞMANLIĞI

WINLOG olarak , firmanızın yurtdışı pazarlarda hedef olarak seçtiği ülkelere, sektörlere ve müşterilere yönelik etkin, verimli ve uzun vadeli bir ihracat yönetim stratejisi oluşturmasına, mevcut Pazar ve müşterilerle ilişkilerinizin geliştirilip yeni Pazar ve müşteriler bulmanıza, mevcut ihracat operasyonlarınızın tam zamanında, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına yönelik stratejiler geliştiriyoruz.

Ürününüze ve firmanıza güveniyor, uluslararası pazarlarda yer alarak satışlarınızı ve karlılığınızı arttırmak istiyorsanız,

Hâli hazırda yaptığınız ihracatlarınızda operasyonel işlemlerinizin verimliliğini arttırmak, maliyetlerinizi en aza indirmek istiyorsanız,

Tüm ihracat süreçlerinizin profesyonel ve kurumsal bir yapı kurularak sistemli bir şekilde yapılmasını, etkin, verimli, hızlı ve sonuç odaklı olmasını istiyorsanız, Size en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyacağız.


İhracat Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

Firmanın Ve Ürünlerinin Analiz Edilerek İhracata Hazır Hale Getirilmesi

Kurumsal İhracat Sisteminizin Kurulması

Uluslar Arası Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi

Hedef Pazarların Belirlenmesi

Pazara Giriş Stratejilerinin Oluşturulması

Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi Ve Gerekli Görüşmelerin Yapılması

İhracatın Ürünün Hazırlanmasından Müşteriye Ulaşmasına Kadarki Tüm Gümrük, Lojistik Ve Diğer Süreçlerin Organizasyonu Ve YönetilmesiİTHALAT DANIŞMANLIĞI

WINLOG olarak , firmanızın ithal etmek istediği ürünlerin istediğiniz kalite ve niteliklerde uygun fiyata ve zamanında size ulaşması için gerekli tüm süreçleri yürütüyor ve anahtar teslimi çözümler sunuyoruz.

Bu amaçla, ithal etmek istediğiniz ürünlerin yurtdışı pazarlara detaylı piyasa araştırmasını yapıyor, sonuçları değerlendiriyor, belirlenen firmalarla görüşmeleri yürütüyor, ürünün istediğiniz kalite ve niteliklerde üretilip zamanında ve uygun fiyata size ulaşmasını sağlamaya yönelik çözümler üretiyoruz.

İthal etmek istediğiniz ürünlerle ilgili olarak uluslar arası pazarlarda detaylı üretici/tedarikçi araştırması yapıyor, elde edilen verileri kalite, fiyat, zaman ekseninde birlikte değerlendirip tedarik sürecini başlatıyor, lojistik ve gümrük sürecini etkin, verimli, hızlı ve en düşük maliyetli bir şekilde yürüterek ürününüzün deponuza kadar ulaşmasını sağlıyoruz.

Eğer sizde;

İthal etmek istediğiniz ürünü uluslararası pazarlarda istediğiniz kalite ve nitelikte bulup tedarik etmek istiyorsanız,

İthalat operasyonlarınızın etkin, verimli, hızlı ve sonuç odaklı olmanızı istiyorsanız,

Ürününüzün tedarikçinin deposundan çıkıp sizin deponuza girinceye kadar ki tüm maliyet kalemlerini doğru bir şekilde hesaplayıp en düşük maliyetle ürün getirmek istiyorsanız,

Yabancı dil eksikliği ve uluslararası ticaret mevzuatından kaynaklanan olumsuzlukları aşarak, ithalat yapmak istiyorsanız,

Tüm ithalat işlemlerinizi profesyonel bir ekiple yapıp ithalatın getireceği riskleri minimuma indirmek istiyorsanız. Size hizmet vermekten mutluluk duyacağız..GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

Gümrük Danışmanlığı hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

Sunduğumuz Hizmetler

Gümrük Uygulamaları Risk Analizi

Gümrük Uygulamaları Fırsat Analizi

Tarife Pozisyonu Tespiti

Gümrük Vergileri

KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları

ÖTV uygulamaları

Gümrük Kıymeti

Royalti Uygulamaları

Dış Ticarette Standardizasyon

Geçici İthalat

Bedelsiz İthalat

Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları

Gümrük Antrepoları

Finansal Leasing (Cross Border Leasing)

Serbest Bölgeler

Avrupa Birliği Uygulamaları

Serbest Ticaret Antlaşmaları

Sonradan Kontrol Belgesi

Dahilde İşleme

Hariçte İşlemeAKREDİTİF DANIŞMANLIĞI

Dış Ticaretin en önemli konularından biri ödeme yöntemleri ve ödeme yöntemleri içerisinde de akreditif. İhracat Platformu olarak uzman kadromuzla birlikte akreditiflerinizi analiz ediyor, sizi koruyucu şartlar belirliyoruz.

Sunduğumuz Hizmetler

Akreditif Açılışı Öncesi Risk Değerlendirmesi Yapılması

Akreditif Metninin İncelenmesi Ve Risk Taşıyan Noktaların Saptanması

Akreditif İşlemleri Sonuçlanıncaya Kadar Firmalara Destek Sağlanması

İthalat Akreditifleri

Akreditif Açılışı Öncesi Risk Değerlendirmesi Yapılması

İthalatçı Firmanın Gereksinimlerine Cevap Verecek Akreditif Metninin Oluşturulması

Akreditif İşlemleri Sonuçlanıncaya Kadar Firmalara Destek SağlanmasıDEVLET DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

WINLOG olarak , firmanızın üretim ve ihracatı arttırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda uzun vadeli, sağlıklı ve verimli politikalar geliştirmesine, markalaşma ve kurumsallaşmasına yönelik olarak devletin sağlamış olduğu desteklerden faydalanmanız için alabileceğiniz destekleri belirliyor, bunlarla ilgili tüm süreçleri yürütüyoruz.

KOSGEB Destekleri

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

T.T.G.V. Destekleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi Destekleri ( DİİB )